Σακκάς Ιωάννης , Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
Ακαδημαϊκή θέση:  Καθηγητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία, Κοινωνία και Πολιτική στη Μεσόγειο, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Περιφερειακές Συγκρούσεις και Ξένες Δυνάμεις.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Ελλάδα και Μεσόγειος στον 20ο αιώνα
 • Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου
 • Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου
 • Νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99321
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sakkas@rhodes.aegean.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://aegean.academia.edu/JohnSakkas

περισσότερα

Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις
Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ευρωμεσογειακές Σχέσεις, Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Εξωτερική της ΕΕ

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Διεθνείς οικονομικές σχέσεις και διακυβέρνηση στη Μεσόγείο
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές στη Μεσόγειο

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99328
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tsardanidis@aegean.gr

περισσότερα

Σεϊμένης Ιωάννης, Καθηγητής

Όνομα: Ιωάννης Σεϊμένης

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωμεσογειακές Σχέσεις και Θετικές Επιστήμες

ΦΕΚ Διορισμού: 861/30.10.07 τ.Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Αφοπλισμός

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Πολιτική Οικονομία
 • Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99301, 22410 99322

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μαγκλιβέρας Κωνσταντίνος , Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών
Ακαδημαϊκή θέση:  Καθηγητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μετανάστευση, διεθνής ποινική δικαιοσύνη, Αφρικανικές σπουδές

Μαθήματα στο ΤΜΣ:
•       Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
•       Διεθνείς Οργανισμοί
•       Αραβικοί και Ισλαμικοί Διεθνείς Οργανισμοί
•       Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
•       Δικαιώματα του Ανθρώπου και Μειονότητες στη Μεσόγειο

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος Τηλέφωνο: 22410 99336
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kmagliveras@rhodes.aegean.gr

περισσότερα

Κεφαλά Παρασκευή , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς σχέσεις στην Μέση Ανατολή
Ακαδημαϊκή θέση:
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτικό Ισλάμ, ενδοαραβικές σχέσεις, Ευρύτερη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Αραβο-περσικός Κόλπος, μεσανατολική πολιτική των ΗΠΑ, Ρωσίας, Ε.Ε.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη
 • Διεθνής και περιφερειακή πολιτική στην Βόρεια Αφρική
 • Διεθνείς σχέσεις στην Μέση Ανατολή
 • Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kefala@aegean.gr, b_kefala@yahoo.gr
Fax: 22410 99309

περισσότερα

Μαρής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Όνομα: Γεώργιος Μαρής

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων

ΦΕΚ Διορισμού: Γ 1984 – 25.10.2019

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική Οικονομία, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Οικονομική Κρίση.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • ΔΥΕ-30 Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο
 • ΔΥΕ-30 Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο
 • ΔΥΕ-34 Περιφερειακές ανισότητες στο Μεσογειακό Χώρο

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gmaris@aegean.gr

ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ντάλης Σωτήρης , Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
Ακαδημαϊκή θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Παγκοσμιοποίηση, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειος

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκoσμιοποίηση

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99337
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ntalis@aegean.gr

περισσότερα

Στριμπής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Θεσμοί
Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγητής
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Οργανισμοί, Δίκαιο της θάλασσας, Επίλυση διεθνών διαφορών

 Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Διεθνείς Οργανισμοί στον Μεσογειακό Χώρο
 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος

Γραφείο: Κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99329
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stribis@aegean.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΜΠΗΣ