Οι μετατυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Υποβολή στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://academicid.minedu.gov.gr/