Διδάσκουσα: Παναγιώτα Μανώλη

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση των δομών και διαδικασιών που συνθέτουν την πολιτική οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κρατών και άλλων δρώντων στην περιοχή. Συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει στις παρακάτω θεματικές: Σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντου στη μεταψυχροπολεμική περίοδο – Υφιστάμενα Σχήματα Περιφερειακής Συνεργασίας στην Περιοχή – Ζητήματα ‘Ήπιας Ασφάλειας’ – Διμερή Προβλήματα Ασφάλειας – Εκκρεμείς συγκρούσεις – Ο ρόλος και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την περιοχή (διεύρυνση, Ανατολική Εταιρική Σχέση) – Η πολιτική της Ρωσίας στην περιοχή – Η πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή – Η Ελλάδα στον Καύκασο και την Μαύρη Θάλασσα – Η γεωπολιτική της ενέργειας (δίκτυα ενέργειας, ανταγωνισμοί).

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Αρμακόλας Ιωάννης & Θάνος Ντόκος, επιμ., Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2011

Μανώλη, Π. επιμ., Ξεδιπλώνοντας την οικονομική συνεργασία του Εύξεινου Πόντου, Παπαζήση, Αθήνα, 2009

Cornell, Svante επιμ., Η ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου, Παπαζήση, Αθήνα, 2007

Mazower, Mark. Τα Βαλκάνια, Αθήνα, Πατάκη, Εκδόσεις 2002

Lesser, Ι. Παγκόσμιες τάσεις, περιφερειακές συνέπειες, Παπαζήση, Αθήνα, 2009

Καραγιάννης, Μάνος. Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον Καύκασο, Παπαζήση, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, 2006

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κρίση και προοπτικές, (συλλογικό), Παπαζήση, Αθήνα 2010.

Μπρεζίνσκι, Ζμπίγκνιου. Η μεγάλη σκακιέρα. Η αμερικανική υπεροχή και οι γεωστρατηγικές της επιταγές, Λιβάνη, Αθήνα, 1998