Διδάσκων: Ιωάννης Σακκάς

Σκοπός του μαθήματος είναι να ερευνηθούν σε βάθος σημαντικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου και να μελετηθούν ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων και η αποικιοκρατία, οι διακρατικές σχέσεις των χωρών της περιοχής, οι τρόποι διακυβέρνησης, οι θεσμοί, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακών συγκρούσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις τον 20ο αιώνα, στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Στο τέλος εξετάζεται η θέση της ΕΕ και της Ελλάδας στη Μεσόγειο.

Τα προβλήματα των διεθνών σχέσεων κατανοούνται λογικά και σε βάθος μόνο μέσω της ιστορικής προσέγγισης. Χωρίς επαρκή γνώση του παρελθόντος δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει σύγχρονα ζητήματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής.

Βασική Βιβλιογραφία:

  • D. Αboulafia, H Mεσόγειος στην Ιστορία (εκδ. Πατάκης)
  • J. Carpentier, Fr. Lebrun, Ιστορία της Μεσογείου (εκδ. Πατάκης)
  • Α. Νouschi, Η Μεσόγειος στον 20ο αιώνα (εκδ. Μεταίχμιο)
  • Φ. Ντόκος, Φ. Πιερρός, H Mεσόγειος προς τον 21ο αιώνα (εκδ. Παπαζήση).
  • Hourani, Α. 1994, Ιστορία των Αραβικών Λαών (μετ. Β.Ματαράγκας) (εκδ. Νέα Σύνορα-Λιβάνη).

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯