Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται κατά 50% με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: nautilus.aegean.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πλήρως εξ αποστάσεως.

Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος

H περιοχή της Μεσογείου υπήρξε μια από τις σημαντικότερες κοιτίδες του παγκόσμιου πολιτισμού, γενέτειρα και σταυροδρόμι μεγάλων θρησκειών και σπουδαίων γλωσσών, που επηρέασαν την εξέλιξη της Ευρώπης και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στη σύγχρονη εποχή αποτελεί σημαντικό κέντρο κοινωνικών, οικονομικών και γεωπολιτικών διεργασιών και ανακατατάξεων. Η βαθιά και εμπεριστατωμένη μελέτη τους είναι αναγκαία και επιτακτική.


Το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια  στη Μεσόγειο» αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα επιστημονικής εξειδίκευσης και προσφοράς υψηλού επιπέδου γνώσης στο χώρο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τα τεκταινόμενα στην εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Εστιάζει

 • στη μεταβαλλόμενη σχέση του μεσογειακού υποσυστήματος με το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον,
 • στο ρόλο των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στην ευρύτερη περιοχή της μεσογειακής λεκάνης,
 • στη μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής, στην ανάλυση «παραδοσιακών» συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, σύγχρονων απειλών και προκλήσεων ασφάλειας,
 • στη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο.

Προσφέρει στους συμμετέχοντες

 • υψηλού επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση,
 • εξειδικευμένη γνώση της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του μεσογειακού χώρου,
 • δυνατότητα έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία (μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, ενεργειακοί πόροι, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές δίκαιο της θάλασσας κ. ά.),
 • διεπιστημονική θεώρηση των μεσογειακών ζητημάτων συνδυάζοντας τις διεθνείς σχέσεις με την κοινωνική ιστορία, την πολιτική οικονομία και το διεθνές δίκαιο.

Δραστηριοποιείται στους εξής τομείς

 • έρευνες-μελέτες εξειδικευμένων ζητημάτων της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής  και του Εύξεινου Πόντου και συμμετοχή διδασκόντων σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα,
 • παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση ειδικευμένης πληροφορίας,
 • εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές),
 • διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων,
 • αξιοποίηση μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων,
 • ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασιών,
 • προώθηση των επιστημονικών / ακαδημαϊκών ανταλλαγών στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο.

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες στο ΠΜΣ

To ΠΜΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κέντρα έρευνας και μελέτης των διεθνών εξελίξεων στη Μεσόγειο και πόλο έλξης των νέων ερευνητών και επιστημόνων του μεσογειακού/μεσανατολικού χώρου.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αναπλ. Καθηγητής Σωτήριος Ντάλης

Φοιτητική Πρόσβαση

Ανακοινώσεις

Δείτε τις πιο πρόσφατες Ανακοινώσεις που αφορούν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Νομοθεσία & Κανονισμός

Δείτε τα έγγραφα ίδρυσης & λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Διοίκηση & Οργάνωση

Δείτε τα όργανα Διοίκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών