Διδάσκοντες

Όλοι οι διδάσκοντες του ΠΜΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών

Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99336

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kmagliveras@aegean.gr 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων

Ακαδημαϊκή Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99334

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gmaris@aegean.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων

Ακαδημαϊκή Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99337

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ntalis@aegean.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου

Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99321

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sakkas@rhodes.aegean.gr  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωμεσογειακές Σχέσεις και Θετικές Επιστήμες

Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99301, 22410 99322

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: isei@aegean.gr    

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Δεσμοί

Ακαδημαϊκή Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99329

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stribis@aegean.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σακκάς Ιωάννης

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία, Κοινωνία και Πολιτική στη Μεσόγειο, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Περιφερειακές Συγκρούσεις και Ξένες Δυνάμεις.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Ελλάδα και Μεσόγειος στον 20ο αιώνα
 • Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου
 • Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου
 • Νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99321
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sakkas@rhodes.aegean.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://aegean.academia.edu/JohnSakkas

Σεϊμένης Ιωάννης

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωμεσογειακές Σχέσεις και Θετικές Επιστήμες

ΦΕΚ Διορισμού: 861/30.10.07 τ.Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Αφοπλισμός

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Πολιτική Οικονομία
 • Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99301, 22410 99322

Μαρής Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων

ΦΕΚ Διορισμού: Γ 1984 – 25.10.2019

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική Οικονομία, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Οικονομική Κρίση.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • ΔΥΕ-30 Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο
 • ΔΥΕ-30 Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο
 • ΔΥΕ-34 Περιφερειακές ανισότητες στο Μεσογειακό Χώρο

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gmaris@aegean.gr

Ντάλης Σωτήρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Παγκοσμιοποίηση, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειος

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκoσμιοποίηση

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99337
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοntalis@aegean.gr

Στριμπής Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Θεσμοί

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99329

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοstribis@aegean.gr

Μαγκλιβέρας Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών
Γραφείο: Κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99336