Ευρω- μεσογειακές Σχέσεις

Διδάσκοντες: Σωτήριος Ντάλης & Γεώργιος Μαρής

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν μια πρακτική γνώση και κατάρτιση σε συγκεκριμένες πλευρές των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της διακυβέρνησης στην περιοχή της Μεσογείου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Νότιες Μεσογειακές χώρες. Το μάθημα διερευνά τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού των χωρών της Νοτίου Μεσογείου καθώς και τις οικονομικές και πολιτικές πλευρές που διέπουν τη διαπεριφερειακή σχέση της ΕΕ με τις Νότιες Μεσογειακές χώρες. Εξετάζει το σύστημα διακυβέρνησης των σχέσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των Νότιων Μεσογειακών χωρών καθώς και την εξέλιξη των σχέσεων, από τη Σφαιρική Μεσογειακή Πολιτική μέχρι και την Ένωση για τη Μεσόγειο. Το μάθημα, επίσης, αναλύει τις αιτίες και τις συνέπειες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης (ΕΠΓ) στις μεσογειακές χώρες και εξετάζει τις προοπτικές μιας Zώνης Ελευθέρων Συναλλαγών στη Μεσόγειο καθώς και το μέλλον της αίτησης ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Αναλύει, επίσης,  τις συνέπειες που είχε η οικονομική κρίση στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα των μεσογειακών κρατών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αραμπατζής Ευάγγελος, Ευρωμεσογειακές οικονομικέςσχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2003.

Attina, Fulio – Stavridis, Stelios, The Barcelona Process and Euro-Mediterranean Issues from Stuttgart to Marseille, Milano: Dotta A. Giuffre Editore, 2001

Βαληνάκης, Γιάννης –Πάνος Καζάκος – Ναπολέων Μαραβέγιας, Η έξοδος από την κρίση. Εφαρμόσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014.

Barbe Esther – Anna Herranz- Surralles, The Challenges of Differentation in Euro- Mediterranean Relations: Flexible Regional Cooperation or Fragmentation, London: Routledge, 2012.

Βασαπόλο Λουτσιάνο Ρίτα Μαρτούφι – Χοακίν Αριόλα, Η αφύπνιση των γουρουνιών (Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία).Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2011.

Baruch Hans – Antonio Marquina a- Abdelwahab Biad, Euro- Mediterranean Partnership for the 21stCentury, Basingstoke: Palgrave Macimmilan, 2000.

Βαρουξάκης Σωτήριος, Η διπλωματία της Μεσογείου, Αθήνα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου/Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011.

Bicchi Federica, European Foreign Policy Making toward the Mediterranean, Basingstoke: Palgrave,2007.

Bicchi Frederica – Richard Gillespie (eds), The Union for the Mediterranean, London : Routledge, 2011.

Blockmans, Steven- Adam Lazowski, The European Union and its Neigbours:A Legal Appraisal of the EU’s Policies of Stabilisation, Partnership and Integration, TMCM Asser Press, 2006.

Bogdani Mirela, Turkey and the Dilemma of EU Accession: When Religion Meets Politics, London: I.B. Tauris, 2010.

Çaki Armagan Emre, Fifty Years of EU-Turkey Relations: A Sisyphean Story , London: Routledge,2010.

Calleya, Stephen, Evaluating Euro-Mediterranean Relations, London: Routle Thierre dge, 2005.

Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Η Τουρκία στον 21ο αιώνα. Ο μακρύς δρόμος προς την Ευρώπη, Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2011.

Cierco Teresa (ed.), The European Union Neighbourhood. Challenges and Opportunities, London: Ashgate, 2013.

Çigdem Nas – Yonca Öze (eds), Turkey and the European Union , Aldershot: Ashgate, 2012.

Comelli Michele – Atila Eralp – Çiğdem Üstün (eds), The European Neighbourhood Policy and the Southern Mediterranean.Drawing the Lessons of Enlargement, Ankara: Middle East Technical University Press, 2009.

Γρηγοριάδης, Ιωάννης Ν. Η πρόκληση του εξευρωπαϊσμού : Τουρκική πολιτική κουλτούρα και Ευρωπαϊκή Ένωση , Αθήνα : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2011.

Γρηγορίου Παναγιώτη και άλλοι, Οι νέες προοπτικές της ευρωμεσογειακής συνεργασίας.Κείμενα Έρευνας και Τεκμηρίωσης.ΕΚΕΜ.Οκτώβριος.1995.

Fabbrini Sergio, «Ευρωπαϊκή περιφερειοποίηση στη συγκριτική ανάλυση προοπτικών: Χαρακτηριστικά και όρια της προσέγγισης του νεομεσαιωνισμού στη διεθνή τάξη πραγμάτων» στο Αντώνης Κόντης- Τσαρδανίδης Τσαρδανίδης (επιμ.), Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση/Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, 2012, Δεύτερη ‘Εκδοση.

Fabfre Thierre –Paul Sant- Cassia (eds), Between Europe and the Mediterranean.The Challenge and the Fears, Basinstoke: Palgrave MacMillan, 2007.

Featherstone Kenneth – George Kazamias (eds), Europeanisation and the Southern Periphery, London: Frank Cass, 2001.

Gillespie Richard.(ed.), The Euromediterranean Partnership, Political and Economic Perspectives, London: Frank Cass, 1997.

Gomez Ricardo, Negotiating the Euro- Mediterranean Partnership.Strategic Action in EU Foreign Policy?,Aldershot: Ashgate, 2003.

Jonasson Ann-Kristin , The EU’s Democracy Promotion and the Mediterranean Neighbours: Orientation, Ownership and Dialogue in Jordan and Turkey, London : Routledge, 2013.

Jünemann (ed.), Euro –Mediterranean Relations after September 11.International, Regional and Domestic Dynamics, London: Fran Cass, 2004.

Καζάκος Πάνος, Το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία. Ιστορική ταυτότητα, θεσμοί και υπερεπέκταση στην Ευρώπη, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003.

Καραμούζης Νικόλαος – Γκίκας Χαρδούβαλης (επιμ.), Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνηςκαι της Ελλάδας : Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος ΑΑ Λιβάνη, 2011.

Κεντρωτής Κυριάκος, «Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπεριφερειακές συνεργασίες: Πολυεπίπεδες αναζητήσεις και συνθέσεις δομών και ρόλων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» στο Αντώνης Κόντης- Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.), Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση/Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, 2012, Δεύτερη ‘Εκδοση.

Kourtelis, Christos, The Political Economy of Euro –Mediterranean Relations:European Neighbourhood Policy in Northern Africa, Houndmills: Plgrave MacMillan, 2015.

Λαπαβίτσας, Κώστας,Ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα και την περιφέρεια της Ευρωζώνης, Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2014.

Λέκκα Αναστασία, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περιφερειακές συνεργασίες στην Ευρώπη.Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2000.

Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος, Η μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Ι.Σιδέρης/ΕΛΙΑΜΕΠ, 1996.

Μαραβέγιας Ναπολέων (επιμ.), Εξευρωπαϊσμός στο Μεσογειακό Χώρο,Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/ Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών,2011.

Maresesceau Marc – Erwan Lannon( eds), The EU’s Enlargement and Mediterranean Strategies: A Comparative Analysis, Basingstone: Palgrave,.

Ξενάκης Δημήτρης, «Η ΕΕ και η Μεσόγειος: Η διαδικασία της Βαρκελώνης και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» στο Δημήτρης Ξενάκης και Μιχάλης Τσινισιζέλης (επιμ.) Παγκόσμια Ευρώπη; Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006.

Xenakis, Dimitris και PanayiotisTsakonas, (eds), Union for the Mediterranean:National and Regional Perspectives, Special Issue, Hellenic Studies,Vol. 17, No.2, 2009.

Xenakis Dimitris –Dimitris Chryssochou, The Emerging Euro –Mediterranean System, Manchester : Manchester University Press, 2001

Pace Michelle, The Politics of Regional Identity. Meddling with the Mediterranean, London: Routledge, 2006.

Pierros Filippos – Jacob Meunier – Stan Abrams, Bridges and Barriers. The European Union’s Mediterranean Policy, 1961 -1998,Aldershot: Asgate, 1999

Reuben Wong- Christopher Hill (eds), National and European Foreign Policies. Toward Europeanization, London: Routledge,2011.

Σημίτη Μαριλένα, Η Κοινωνία πολιτών στην Ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008.

Σέρμπος Σωτήρης, Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος της εσωτερικής πολιτικής και του διεθνούς παράγοντα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας (1997- 2000), Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,2008.

Σεϊμένης Ιωάννης, (επιμ.), Η Μεσόγειος στον 21ο Αιώνα, Προβλήματα και Προοπτικές, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής, Ρόδος, 2002,

Στεφάνου Κωνσταντίνος, «Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης» στο Δημήτρης Ξενάκης- Μιχάλης Τσινισιζέλης (επιμ.), Παγκόσμια Ευρώπη; Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2006.

Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, «Από τις νέες περιφερειακές συνεργασίες στις διαπεριφερειακές συνεργίες» στο Αντώνης Κόντη- Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.), Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση/Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, 2012, Δεύτερη ‘Εκδοση

Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, « Εξευρωπαϊσμός και εξωτερική πολιτική μικρών χωρών σε προ- ενταξιακή περίοδο: Μια συγκριτική ανάλυση της Κύπρου με τη Μάλτα » στο Ναπολέων Μαραβέγιας (επιμ.), Εξευρωπαϊσμός στο Μεσογειακό χώρο, Αθήνα: Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών/ Νομική Βιβλιοθήκη, 2011,σελ.1-26.

Τσαρδανίδης Χαράλαμπος – Στέλιος Σταυρίδης, « Ο εξευρωπαϊσμός της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής» στο Γ. Κοντογιώργης-Κ.Λάβδας- Μ. Μενδρινού- Δ. Χρυσοχόου (επιμ.), Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: Το πολιτικό σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-1004, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική/ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, 2004.

 

Tsardanidis Charalambos “ The EU and its Neighbours” in Alex Warleigh – Lack – Nick Robinson – Ben Rosamond (eds), New Regionalism and the European Union. Dialogues, Comparisons and Research Directions, London : Routledge, 2011.

Tsoukalis, Loukas, The European Community and the Mediterranean Enlargement, London: Allen and Unwin, 1981.

Whitman Richard D – Stafan Wolf (eds), The European Neighbourhood Policy in Perspective: Context, Implementation and Impact, Basingstoke: Plagrave MacMillan,2010.

Verney Susannah – Kostas Ifantis (eds), Turkey’s Road to European Union Membership. National Identity and Political Change, London: Routledge, 2009

Χίου –Μανιατοπούλου Θεοδώρα, Ευρωμεσογειακή συνεργασία. 10 χρόνια μετά, Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.