Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται κατά 50% με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: nautilus.aegean.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πλήρως εξ αποστάσεως.

Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», είναι ένα πρωτοπόρο και εντατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας τριών εξαμήνων, με εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων.


Εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου. Ο ολοκληρωμένος ακαδημαϊκός σχεδιασμός του, υιοθετεί καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου για τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις στη περιοχή της Μεσογείου, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε οι απόφοιτοί/ές του να συνεχίζουν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το διεθνή επαγγελματικό και ερευνητικό-ακαδημαϊκό χώρο.

Εστιάζει

 • στη μεταβαλλόμενη σχέση του μεσογειακού υποσυστήματος με το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον,
 • στο ρόλο των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στην ευρύτερη περιοχή της μεσογειακής λεκάνης,
 • στη μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής, στην ανάλυση «παραδοσιακών» συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, σύγχρονων απειλών και προκλήσεων ασφάλειας,
 • στη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο.

Προσφέρει στους συμμετέχοντες

 • υψηλού επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση,
 • εξειδικευμένη γνώση της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του μεσογειακού χώρου,
 • δυνατότητα έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία (μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, ενεργειακοί πόροι, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές δίκαιο της θάλασσας κ. ά.),
 • διεπιστημονική θεώρηση των μεσογειακών ζητημάτων συνδυάζοντας τις διεθνείς σχέσεις με την κοινωνική ιστορία, την πολιτική οικονομία και το διεθνές δίκαιο.

Δραστηριοποιείται στους εξής τομείς

 • έρευνες-μελέτες εξειδικευμένων ζητημάτων της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής  και του Εύξεινου Πόντου και συμμετοχή διδασκόντων σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα,
 • παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση ειδικευμένης πληροφορίας,
 • εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές),
 • διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων,
 • αξιοποίηση μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων,
 • ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασιών,
 • προώθηση των επιστημονικών / ακαδημαϊκών ανταλλαγών στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο.

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες στο ΠΜΣ

To ΠΜΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κέντρα έρευνας και μελέτης των διεθνών εξελίξεων στη Μεσόγειο και πόλο έλξης των νέων ερευνητών και επιστημόνων του μεσογειακού/μεσανατολικού χώρου.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αναπλ. Καθηγητής Σωτήριος Ντάλης

Φοιτητική Πρόσβαση

Ανακοινώσεις

Δείτε τις πιο πρόσφατες Ανακοινώσεις που αφορούν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Νομοθεσία & Κανονισμός

Δείτε τα έγγραφα ίδρυσης & λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Διοίκηση & Οργάνωση

Δείτε τα όργανα Διοίκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Scroll to Top