Εξωτερικοί Συνεργάτες

Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΠΜΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maryanagnou@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Άμυνα, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και
Διεύρυνση.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: yiannis.foukas@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Scroll to Top