Δημοσιεύσεις

Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συνεργασία των ΠΜΣ του Τμήματος εκδίδει την ετήσια Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών. ‘Ηδη κυκλοφορούν οι δυο πρώτοι τόμοι. Η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο …

Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών Περισσότερα