Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συνεργασία των ΠΜΣ του Τμήματος εκδίδει την ετήσια Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών. ‘Ηδη κυκλοφορούν οι δυο πρώτοι τόμοι.

Η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τη γλώσσα,  τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου και την ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι ο βασικός στόχος της έκδοσης της  Ετήσιας Επετηρίδας Μεσογειακών Σπουδών  που αποτελεί  προϊόν της συνεργασίας δύο μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Σωτήρη Ντάλη (Προέδρου του Τμήματος) και του Μανόλη Στεφανάκη (αναπληρωτή Προέδρου).

Ο πρώτος τόμος της Ετήσιας Επετηρίδας Μεσογειακών Σπουδών συνέπεσε και μετη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων λειτουργίας του  Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) που άρχισε τη λειτουργία του στη Ρόδο το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού αποτελούν τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το έργο του ΤΜΣ σηματοδοτεί την αναγνώριση των Μεσογειακών Σπουδών ως διακριτού γνωστικού πεδίου στην Ελλάδα.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια υπηρετεί  θεμελιώδεις επιστημονικές κατευθύνσεις όπως είναι η Αρχαιολογία της περιοχής της Μεσογείου, η Γλωσσολογία Nοτιοανατολικής Μεσογείου, οι Διεθνείς Σχέσεις, οι Διεθνείς Οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

  Οι δυο εκδόσεις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μελέτες καθηγητών του ΤΜΣ και άλλων Τμημάτων αλλά και σε εργασίες νέων επιστημόνων και ερευνητών.

Η Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών, φιλοδοξεί να δημοσιεύει σε ετήσια βάση πρωτότυπες εργασίες και έρευνες

ιδιαίτερα στους επιστημονικούς τομείς της διεθνούς πολιτικής, οικονομίας και διπλωματίας, στις γλώσσες, τη λογοτεχνία, τη γραμματεία και τον πολιτισμό των λαών της Μεσογείου.

Την πρώτη έκδοση  προλογίζουν ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίτιμος διδάκτορας του ΤΜΣ  Γιώργος Βασιλείου, η πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσή Βιτσιλάκη και η τότε πρόεδρος του ΤΜΣ καθηγήτρια Κατερίνα Φραντζή. Τη δεύτερη έκδοση προλογίζει ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και επίτιμος διδάκτωρ του ΤΜΣ Τάσος Γιαννίτσης.