Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία

Μαστρογιάννη Μαρία

Τηλέφωνο: +30 22410 99318
email: rhodes_pms_gov@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 9:30 έως τις 13:30