Διοίκηση & Οργάνωση

Τα όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών είναι:
 1. Η Συνέλευση του Τμήματος
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
  • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (Πρόεδρος- Διευθυντής Π.Μ.Σ.) 
  • Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (μέλος)
  • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (μέλος)
  • Μαρής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (μέλος)
  • Στριμπής Ιωάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (μέλος)
 1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.
  • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Μ.Σ
 • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (Πρόεδρος- Διευθυντής Π.Μ.Σ.) 
 • Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (μέλος) 
 • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (μέλος) 
 • Μαρής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (μέλος) 
 • Στριμπής Ιωάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τ.Μ.Σ. (μέλος) 
 • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Μ.Σ