Πρόγραμμα Σπουδών
2019-2020

Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Μαθήματα Επιλογής

Δύο εκ των:

 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
 • Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΕΝΔΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙ-ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
 • Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
 • ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Μαθήματα Επιλογής

Δύο εκ των:

 • ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
 • ΙΣΛΑΜ: ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Scroll to Top