ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρόδος, 28/11/2018

 

Σε συνέχεια απόφασης της 9ης/28.11.2018 Γενικής Συνέλευσης του Τ.Μ.Σ., οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» εισαγωγής 2018,  που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης είναι οι κάτωθι:

 

α/α Αριθ. Μητρώου
1. 4332018006

 

2. 4332018009

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.