Διακρατικές, Ενδοκρατικές και Διεθνικές Συγκρούσεις στη Μεσόγειο

Διδάσκων: Παναγιώτης Τσάκωνας

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα εξετάζονται αναλυτικά και συζητούνται διεξοδικά μια σειρά από θεματικές, που συνδέονται με την ανάπτυξη και εξέλιξη τόσο «παλαιών» συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων (όπως η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση) στην περιοχή της Μεσογείου όσο και των σύγχρονων απειλών και προκλήσεων για την διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια στην μεταψυχροπολεμική καθώς και στην μετά την 11η Σεπτεμβρίου εποχή, όπως η κλιματική αλλαγή,  η τρομοκρατία, τα Όπλα Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), το οργανωμένο έγκλημα, η πειρατεία, ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός, η έλλειψη ενεργειακών πηγών κ.ά.Κατά την διάρκεια του μαθήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη και κριτική συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στην ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών και στην εκμάθηση των συμμετεχόντων/ουσών να πραγματοποιούν αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις των εργασιών που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν κατά τη διάρκεια του σεμιναριακού αυτού μαθήματος.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯

Ακολουθεί αναφορά στις κυριότερες θεματικές ενότητες του μαθήματος καθώς και στη βασική βιβλιογραφία κάθε θεματικής (οι αναφερόμενες πηγές διατίθενται στους συμμετέχοντες/ουσες σε ηλεκτρονική μορφή).

Ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Βασική Βιβλιογραφία

  • Panayotis Tsakonas, The Incomplete Breakthrough in Greek-Turkish Relations. Grasping Greece’s Socialization Strategy(New York: Palgrave Macmillan, 2010)
  • Ziya Onis and Suhnaz Yilmaz, “Greek-Turkish Rapprochement: Rhetoric or Reality”, Political Science Quarterly123:1, Spring 2008)

Κλιματική αλλαγή και περιφερειακές συγκρούσεις

Βασική Βιβλιογραφία

 Εξαναγκαστική μετανάστευση και ασφάλεια στη Μεσόγειο

Βασική Βιβλιογραφία

Τρομοκρατία, Όπλα Μαζικής Καταστροφής, Οργανωμένο Έγκλημα, Πειρατεία

Βασική Βιβλιογραφία

Θρησκευτικός ριζοσπαστισμός, Δράση και ρόλος «Ισλαμικού Κράτους» (ISIS/ISIL)

Βασική Βιβλιογραφία

  • Michael Emerson et al (eds.), Islamist Radicalization. The Challenge for Euro-Mediterranean Relations(Centre for European Policy Studies, Brussels, 2009)
  • Stephan Rosiny (2014), «The Caliph’s New Clothes: The Islamic State in Iraq and Syria», GIGA Forum(German Institute of Global and Area Studies), 6
  • Vicken Cheterian et al, “Environment and Security Issues in the Southern Mediterranean Region”, MedSec, 2009
  • Seth G. Jones, Jihadist Sanctuaries in Syria and Iraq. Implications for the United States, RAND, July 2014
  • Frank J. Cilluffo, Sharon L. Cardash, and Andrew J. Whitehead (2007), «Radicalization: Behind Bars and Beyond Borders», The Brown Journal of World Affairs, 13: 2

Ενεργειακή ασφάλεια

Βασική Βιβλιογραφία