“Συριακή Κρίση-Προσφυγική Κρίση” Ημερίδα, Ρόδος, 15 Απρ. 2016

Συριακή κρίση – Προσφυγική κρίση: Περιφερειακές και Διεθνείς Διαστάσεις

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016, οδός Γρ. Λαμπράκη 8, Εμπορικό Επιμελητήριο, Ρόδος

Πρόγραμμα Ημερίδας

Παρουσιάσεις:

Παν. Τσάκωνας
Αθ. Μπένος
Αλ._Κούτσης
Martin Baldwin-Edwards
Γιαν. Σακκάς
Χαρ. Τσαρδανίδης
Παν. Κουργιώτης
Παν. Κεφαλά
Μαρ. Βλαχάδη

Print