Διακρατικές, Ενδοκρατικές και Διεθνικές Συγκρούσεις στη Μεσόγειο