Πολιτική Οικονομία των Μεσογειακών Χωρών

Διδάσκων: Γεώργιος Μαρής

Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση των δομών και διαδικασιών που συνθέτουν την πολιτική οικονομία του ευρύτερου μεσογειακού χώρου  και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κρατών και άλλων δρώντων στην περιοχή. Συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει στις παρακάτω θεματικές: Σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα των χωρών της Μεσογείου.  Παγκοσμιοποίηση και Μεσόγειος. Υφιστάμενα Σχήματα Περιφερειακής Συνεργασίας στην Περιοχή. Ζητήματα ‘Ήπιας Ασφάλειας’.  Σχέσεις κράτους και αγοράς στον Μεσογειακό Νότο . Προβλήματα ανάπτυξης των χωρών της Μεσογείου.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯