Διεθνή Καθεστώτα Ελέγχου Εξοπλισμών στη Μεσόγειο/Μέση Ανατολή

Διδάσκων: Ιωάννης Σεϊμένης

Στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες καλούνται να εξετάσουν τα ενεργά Διεθνή Καθεστώτα Ελέγχου Εξοπλισμών και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις. Θα διδαχθούν τον ρόλο και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών μελών σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα που αφορούν σε Όπλα Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ) και το καθεστώς  Ζωνών Ελεύθερων από ΟΜΚ. Θα αναλυθούν και συζητηθούν τα επί μέρους Καθεστώτα ελέγχου και ειδικότερα οι κατηγορίες Πυρηνικών, Χημικών, Βιολογικών Όπλων καθώς και Βαλλιστικών Πυραύλων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των χωρών της Μεσογείου/Μέσης Ανατολής σε σχέση με τα ΟΜΚ και τις πρακτικές, προοπτικές και λύσεις που η διεθνής κοινότητα έχει υιοθετήσει σχετικά με τον Έλεγχο των ΟΜΚ. Επίσης θα διερευνηθεί  ο διεθνής  και περιφερειακός αντίκτυπος από την ανάπτυξη των ΟΜΚ στην Μέση Ανατολή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες τέλος  καλούνται να αναπτύξουν κριτική σκέψη και θέση και να αποτυπώσουν τα γεγονότα σε ομαδικές/ατομικές εργασίες κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών