Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση: Ασφάλεια και Άμυνα

Διδάσκων: Σωτήριος Ντάλης

Το εγχείρημα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφάλισε  στην Ευρώπη την ειρήνη για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια . Μαζί με τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία, η Ένωση ανήκει στις τρεις πλέον ευημερούσες περιοχές του πλανήτη. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η Ένωση ήλθε αντιμέτωπη με τον ταχέως μεταβαλλόμενο  κόσμο της παγκοσμιοποίησης.  Ειδικότερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ο θρησκευτικός φανατισμός, ο εθνοτικός εθνικισμός, ο ρατσισμός και  τρομοκρατία εντείνονται και  βρίσκουν πεδίο ανάπτυξης στις περιφερειακές συγκρούσεις, τη φτώχεια και την υπανάπτυξη. Η πρόσφατη ρωσική εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξαν το παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο. Ο κόσμος που γνωρίζαμε δεν υπάρχει πλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο υψηλής εντάσεως που ίσως απειλήσει τα σύνορά της και τις αξίες της. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο αλλά και κατακερματισμένο κόσμο, η Ένωση είναι υποχρεωμένη να επωμισθεί τις ευθύνες της και να εντάξει την παγκοσμιοποίηση σε ένα πλαίσιο που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την  αειφόρο ανάπτυξη.
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναλυθούν σε βάθος τα εργαλεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου της Πολιτικής Ενοποίησης μέσω της Κοινής Άμυνας και Ασφάλειας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα δώσουν διαλέξεις, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯