Ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο

Διδάσκοντες: Γεώργιος Μαρής & Ιωάννης Στριμπής

Το μάθημα  σκοπεύει να παράσχει στους φοιτητές  το γνωσιακό υπόβαθρο για την κατανόηση θεμάτων σχετιζόμενων με το ρόλο της οικονομικής ασφάλειας  με κύρια έμφαση  την ενεργειακή ασφάλεια, την αλληλεπίδραση του ενεργειακού σχεδιασμού με τις γεωπολιτικές ισορροπίες καθώς και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή  ενεργειακή διπλωματία στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στα οικονομικά της ενέργειας, στην διπλωματία των αγωγών και στην απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών υπό το πρίσμα της επίδρασης στην ενεργειακή αυτονομία και την  ενεργειακή ασφάλεια. Στο  πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες: Η  έννοια  της οικονομικής ασφάλειας Από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία. Ενεργειακή ασφάλεια. Το περιεχόμενο της και οι στόχοι της. Οι παράγοντες  που διαμορφώνουν την ενεργειακή διπλωματία καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής ασφάλειας στο πλαίσιο άσκησης της εξωτερικής /αμυντικής πολιτικής μιας χώρας. Η   διπλωματία των αγωγών  και  οι γεωπολιτικές  ανακατατάξεις. Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και διπλωματία. Ο ρόλος της Ρωσίας  στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης   και σχέσεις με την  ΕΕ.Ενεργειακή  ασφάλεια  και διπλωματία  στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελληνική ενεργειακή διπλωματία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Ο ρόλος της Τουρκίας ως ενεργειακού  κόμβου. Περιβαλλοντική ασφάλεια και ενέργεια.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯