Πολιτικές Διαχείρισης Προσφυγικών και Μεταναστευτικών Ροών

Διδάσκοντες: Γεώργιος Μαρής και Μαίρη Ανάγνου

Στο μάθημα συζητούνται και αναλύονται διεξοδικά και με συστηματικό τρόπο μια σειρά από ζητήματα που συνδέονται με το φαινόμενο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών  στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης και τις συνέπειές του για την σταθερότητα και την ασφάλεια των κρατών της περιοχής καθώς και την  ευρωπαϊκή ασφάλεια.  Ειδικότερα εξετάζεται η σύνδεση των νέων ασύμμετρων απειλών, κινδύνων και προκλήσεων ασφάλειας που αναπτύσσονται στη Μεσόγειο με το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης, αναδεικνύονται και αναλύονται–με έμφαση — τα αίτια των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, συζητείται διεξοδικά και αποτιμάται  η διαχείριση της μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 

Scroll to Top